บริษัท เค.ซี.พี. มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2542 โดยเริ่มจากผลิตเสาสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมในหลากหลายรูปแบบ เช่น SELF SUPPORT TOWER, GUT MASTED TOWER และ PIPE POLE TOWER ให้กับผู้ให้บริการครือข่ายของประเทศและหน่วยงานของรัฐจํานวนมาก ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น บริษัท AIS, DTAC, TRUE, SAMART, TOT, CAT, CAM GSM, ปตท., หน่วยงานราชการ เป็นต้น ซึ่งใช้โปรแกรม Tower ในการออกแบบ อีกทั้งการผลิตที่้ใช้เครื่องCNC ได้มีมาตรฐานตัดเจาะเหล็กฉากที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับ กำลังการผลิตมากกว่า 100 ตันต่อเดือน พร้อมทั้งระบบงานเชื่อมใช้ระบบ MIG ประกอบกบการควบคุมคุณภาพจากผู้ที่มีใบรับรองจากหลายสถาบัน อีกทั้งงานชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการเกิดสนิมตามมาตรฐาน ASTM A123-02 และ ASTM A153-01